Οι Γυναίκες Σήμερα

Οι γυναίκες κρύβουν μεγάλη δύναμη, είναι στη φύση τους. Συνήθως όμως, οι δυνατότητες και οι ενδόμυχες επιθυμίες τους καταπιέζονται από τα στερεότυπα και την «ανάγκη» τους να συμμορφωθούν σε ρόλους, που η κάθε κοινωνία έχει ορίσει για εκείνες. Η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά, η επιχειρηματικότητα ακόμα και οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου (αθλητισμός, κοινωνικότητα, αναψυχή, κ.ά.) επηρεάζονται από τους παραδοσιακούς κοινωνικούς ρόλους των φύλων που συνειδητά ή ασυνείδητα έχουν αποδεχτεί.

Women For Nature:
The Antarctica Expedition

Υπάρχει πραγματικά ισότητα;

Η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα για όλους/-ες και αποτελεί στοιχειώδη αξία για κάθε δημοκρατία. Όμως η διασφάλιση αυτού του δικαιώματος, δεν απαιτεί μόνο τη νομική αναγνώριση και κατοχύρωση της ισότητας, αλλά και την εφαρμογή της σε όλους τους τομείς της ζωής: τον πολιτικό, τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον πολιτιστικό.
Μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύουν ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων δεν αποτελεί απλά ζητούμενο της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και προϋπόθεση για οικονομική ανάπτυξη. Υπό αυτό το πρίσμα, αντίστοιχες έρευνες δείχνουν, ότι οι εταιρείες με περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις, φανερώνουν αποτελέσματα ισχυρότερης οικονομικής απόδοσης. Ωστόσο, παρά τα θετικά στοιχεία και την πρόοδο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, όλες οι μελέτες επιβεβαιώνουν ότι πλήρης ισότητα των φύλων δεν έχει ακόμα επιτευχθεί, σε καμία χώρα στον κόσμο.

Ενδυνάμωση μέσω θετικών προτύπων

Τα μοντέλα ρόλων (role models) και η δημιουργία προτύπων είναι τρόποι ενθάρρυνσης των γυναικών. Γι αυτό, χρησιμοποιούνται ευρύτατα, αφού υποδεικνύουν τη δυνατότητα κατάληψης θέσεων, αλλά και την πιθανότητα ανάληψης αρμοδιοτήτων και δράσεων από γυναίκες. Παράλληλα, τόσο τα μοντέλα ρόλων όσο και η δημιουργία προτύπων, προσφέρουν εργασιακούς και άλλους τρόπους συμπεριφοράς. Συνεπώς, η παρουσίαση θετικών γυναικείων μοντέλων, βοηθά στην καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και των αρνητικών αντιλήψεων, που ενδεχομένως σχετίζονται με ένα επάγγελμα ή με μια δραστηριότητα. Έτσι καθιστούν το στόχο της ουσιαστικής ισότητας των φύλων πιο εφικτό.
Όσο περισσότερα είναι τα παραδείγματα γυναικών που αναλαμβάνουν δράση και καταλαμβάνουν θέσεις που στο παρελθόν κυριαρχούσαν μόνο άνδρες, τόσο περισσότερο αλλάζει η μελλοντική κοινή αντίληψη και γνώμη για τους ρόλους των γυναικών στην κοινωνία.

Με την οργάνωση, εκτέλεση και προβολή δυναμικών γυναικείων project, στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση των γυναικών και στην αλλαγή της αντίληψης για τα γυναικεία πρότυπα. Παράλληλα, οι ενέργειες μας συμβάλλουν στην εκπαίδευση, την ανταλλαγή απόψεων και την αλληλεπίδραση των γυναικών.
Υποστηρίξτε το έργο μας
Αν η γυναικεία ενδυνάμωση και το ενδιαφέρον για το περιβάλλον βρίσκονται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων σας, μπορείτε να ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ στο πλαίσιο της ΕΚΕ του οργανισμού σας.
Βοήθησε τον οργανισμό A Woman Can Be να συνεχίσει και να εξελίξει τις ενέργειές του!